De stand van jouw zonnepanelen optimaliseren

Zonnepanelen zijn inmiddels een grote trend aan het worden. Langzamerhand wordt het merendeel van de woningen in Nederland voorzien van een zonnepanelen installatie. Dit is een positieve ontwikkeling voor het milieu, aangezien energie normaliter op een milieuonvriendelijke wijze werd geproduceerd. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen immers belastende stoffen vrij in het milieu. Gelukkig is het door de zonnepanelen mogelijk om op een duurzame, milieuvriendelijke wijze energie op te wekken en te produceren vanuit eigen huis. Dat scheelt ook nog eens een hoop transportkosten en -brandstoffen. 

Het is begrijpelijk dat alle eigenaren van zonnepanelen een optimaal resultaat willen behalen. De zonnepanelen vergen immers een grote investering die de bewoners maar al te snel willen terugverdienen om sneller pure winst te kunnen maken in de toekomst. Er zijn enkele factoren die grote invloed hebben op het rendement van de zonnepanelen, waaronder de hellingshoek en de richting van de panelen. Welke hoek en richting het meest optimaal is, kun je lezen in dit artikel!

Hellingshoek van de zonnepanelen

Met de hellingshoek bedoelt men de hoek die gecreëerd wordt door de schuine plaatsing van de zonnepanelen. De zon schijnt niet loodrecht op Nederland, waardoor een rechte plaatsing van zonnepanelen niet optimaal zal zijn. Door de juiste hellingshoek aan te houden, kun je het rendement optimaliseren. 

Uit onderzoeken is gebleken dat een hellingshoek van circa 35 graden optimaal is. Deze hellingshoek kan goed gerealiseerd worden op een plat dak, aangezien de hoek persoonlijk gecreëerd kan worden. Bij een schuin dak is deze hellingshoek een indicatie. Overigens geldt wel: hoe meer er wordt afgeweken, hoe meer rendement jij zult verliezen. Zo zul jij bij een hellingshoek van 30 graden al zo’n 1% minder rendement ontvangen. Dit zal bij een hellingshoek van 15 graden al oplopen tot een verlies van 5%. 

Richting van de zonnepanelen

De zon komt vanuit een specifieke richting. Het is dan ook belangrijk om de richting van jouw zonnepanelen aan te passen aan de stand van de zon. In Nederland geldt dat de zonnepanelen het beste naar het zuiden gericht kunnen staan. In dit geval zal er geen sprake zijn van een rendementsverlies. Indien jij jouw zonnepanelen naar het zuidoosten richt, zal het rendement 5% lager liggen. Laat jouw duurzame zonnepanelen nooit naar het noorden richten, aangezien dit nauwelijks rendement zal opleveren in ons kikkerlandje. 

Geplaatst onder