Ontheffing Wet Natuurbescherming, wat is dat?

Het is zo dat er hier in Nederland uiteraard sprake is van verschillende wetten waar mensen en bedrijven zich aan dienen te houden. Voor één van deze wetten geldt dat ze luistert naar de naam ‘Wet Natuurbescherming’. Zoals deze naam al aangeeft geldt voor deze wetgeving dat ze in het bijzonder in het leven werd geroepen voor mensen of bedrijven die van plan zijn om bepaalde werkzaamheden uit te voeren in gebieden waarin sprake is van een gevoelige fauna en flora. In bepaalde gevallen is het echter zo dat er een uitzondering kan worden toegestaan op deze wetgeving. In dat geval is er sprake van een ontheffing Wet Natuurbescherming. Wanneer er nu precies een dergelijke ontheffing kan worden toegestaan en hoe dat dan in de praktijk precies in zijn werk gaat laten we je ontzettend graag ontdekken met de onderstaande informatie. 

Waarom bestaat er zoiets als een ontheffing Wet Natuurbescherming? 

Wanneer je wil gaan bouwen of verbouwen of je op een andere manier een bepaald project wenst te realiseren op Nederlandse bodem is de kans ontzettend groot dat je te maken zal krijgen met de Wet natuurbescherming. Soms is het zo dat er in de praktijk sprake is van extra stappen die moeten worden genomen in het kader van deze wetgeving. Het is mogelijk om bij de provincie waarin je project zal worden uitgevoerd een ontheffing te vragen op de Wet natuurbescherming. Het al dan niet verstrekken van zo’n ontheffing Wet Natuurbescherming is vooral een beslissing van de provincie. Daarbij kan er worden vastgesteld dat elk dossier zeer gedetailleerd wordt bestudeerd.

In welke situaties heb je ermee te maken? 

Bovenstaande is uiteraard belangrijk om je bewust van te zijn, maar de vraag die de meeste mensen zich vooral zullen stellen is wanneer ze nu in aanmerking kunnen komen voor zo’n ontheffing Wet Natuurbescherming. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld:

  • Wenst te bouwen of verbouwen in gebieden met streng beschermde flora en fauna; 
  • De werkzaamheden die je gaat uitvoeren een (sterk) negatieve impact hebben op de beschermde natuurwaarden waarvan sprake is; 

Is het voor jou niet geheel duidelijk of je aanspraak kan maken op een ontheffing Wet Natuurbescherming? Dan is het altijd een goed idee om dit even aan te kaarten bij de provincie. Op dit vlak wil je zeker en vast niet voor vervelende verrassingen komen te staan, integendeel. 

Hou zeker rekening met de bepalingen van de Wet Natuurbescherming! 

Toen de Wet Natuurbescherming pas in het leven werd geroepen kon er in de praktijk vastgesteld worden dat de toepassing ervan nog niet op uitgebreide schaal plaatsvond. Bovendien was het zo dat de overheid er in eerste instantie ook voor koos om de inhoud van deze wet nog niet ten volle te gaan afdwingen. Dit is op moment van schrijven echter wel veranderd. Voor mensen die inbreuken vaststellen op deze wet is het inmiddels zelfs mogelijk om deze te gaan melden. Vervolgens kan er op basis van die melding een onderzoek worden ingesteld waarna eventueel gepaste sancties opgelegd kunnen worden. Dit maakt duidelijk dat het zonder meer van belang is om je grondig te gaan verdiepen in de Wet Natuurbescherming evenals in de geldende regels met betrekking tot het aan kunnen vragen van een mogelijke ontheffing Wet Natuurbescherming.

Mis je nog wat informatie? Ga dan naar de website van Vleermuisheld.nl voor meer informatie.  

Geplaatst onder