Rouwvliegjes, wat zijn het en hoe werkt de bestrijding?

Zowel de larven als de volwassenen van rouwvliegjes kunnen grote problemen veroorzaken voor kamerplanten. Hier lees je hoe je binnenshuis van varenrouwmuggen afkomt.

Benamingen van de rouwvliegjes

Schimmelmuggen, rouwvliegjes of varenrouwmuggen (families Mycetophilidae en Sciaridae) zijn een veel voorkomende plaag kamerplanten, vooral waar de vochtigheid en het vocht hoog zijn. Ze worden meestal voor het eerst opgemerkt wanneer de ongevaarlijke volwassenen rouwvliegjes rond kamerplanten vliegen of zich verzamelen bij een nabijgelegen raam. Deze niet-bijtende volwassen muggen kunnen een vliegende plaag worden. Maar het zijn de larven die zich in de grond voeden en tere plantenwortels kunnen beschadigen.

Hoe herken je rouwvliegjes?

De volwassenen zijn tere, grijszwarte, mugachtige vliegen, met lange poten en één paar heldere vleugels. Ze vliegen niet sterk en komen uit potplanten, vooral bij het water geven. Larven of maden hebben een glanzend zwarte kop en een langwerpig, witachtig tot transparant lichaam. Ze zijn het talrijkst in vochtige, rijke bodems en voeden zich met wortelharen, schimmels en ander organisch materiaal.

Levenscyclus van deze kleine vliegjes

De volwassen rouwvliegjes leven ongeveer een week en leggen tot 300 eitjes in rijke, vochtige bodems. Binnen 4-6 dagen komen kleine larven uit en beginnen zich gedurende twee weken te voeden met plantenwortels. Het popstadium duurt 3-4 dagen voordat de jonge volwassenen de grond verlaten en de volgende generatie beginnen. De hele levenscyclus van ei tot volwassen rouwvlieg kan, afhankelijk van de temperatuur, in 3-4 weken worden voltooid. Vanwege hun neiging en relatief korte draagtijd kunnen potplanten elk stadium – ei, larven, poppen, volwassen exemplaren – in meerdere generaties tegelijk bevatten. Daarom moet biologische bestrijding met aaltjes gewoonlijk worden herhaald totdat er geen overlevende eieren meer zijn.

Welke schade ontstaat?

Plantsymptomen die wijzen op rouwvliegjes zijn plotselinge verwelking, verlies van groeikracht, slechte groei en vergeling. Bij ernstige aantastingen kan een aanzienlijk deel van de planten verloren gaan en daarom wordt geadviseerd niet te lang te wachten met bestrijden, biologisch wel te verstaan.

Geplaatst onder